EROĞLU, Y.; GÜNEY, S. Yönetici tarzlarının ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü: Havacılık sektöründe kabin ekipleri üzerinde bir araştırma: . Business & Management Studies: An International Journal, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1354–1379, 2022. DOI: 10.15295/bmij.v10i4.2149. Disponível em: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2149. Acesso em: 23 nis. 2024.