DOĞANER, A. Türkiye’de kadın istihdam oranı ile enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme analizi. Business & Management Studies: An International Journal, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1036–1047, 2022. DOI: 10.15295/bmij.v10i3.2102. Disponível em: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/2102. Acesso em: 12 haz. 2024.