TATLI, M.; ÇAKMAK, A. F. KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 2464–2488, 2019. DOI: 10.15295/bmij.v7i5.1290. Disponível em: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1290. Acesso em: 22 may. 2024.