TEMEL, B.; EREN, Özge. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ VE ÇALIŞANLARIN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BENZERLİK YA DA FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 2348–2371, 2019. DOI: 10.15295/bmij.v7i5.1218. Disponível em: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1218. Acesso em: 14 tem. 2024.