ÇİFTCİ, D. Öztürk; PARLAK, N. ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 687–713, 2019. DOI: 10.15295/bmij.v7i2.1042. Disponível em: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1042. Acesso em: 12 haz. 2024.