İRAK, G., & SABAN, M. (2018). SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN ÜRÜNLERE DAĞITIMI: GEMİ İNŞA PROJELERİNDE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 604–618. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.327