AKYÜZ, F., YEŞİL, T., KARA, İsmail, & ERSOY, G. (2018). BİST’DE İŞLEM GÖREN KÂĞIT VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ BASIM VE YAYIN İŞLETMELERİNİN TOPSİS, PROMETHEE VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 293–314. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.354