ERGÜLŞEN BAŞLAR, G., & NARİN, A. (2018). ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 138–153. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.347