Karakaş, A., Yeşilyurt, C., & Koçak, Y. (2013). KALKINMIŞLIK FARKI VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KIRSALDAN KENTE YAPILAN GÖÇLER: TÜRKİYE’DE TRA2 BÖLGESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(1), 16–38. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i1.16