ERGÜN, S., & ATAY POLAT, M. (2019). TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1285–1309. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.290