Alay, H. K. (2024). ‘’Etik liderlik ve sürdürülebilirlik” kavramlarını ele alan çalışmaların görsel haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 60–71. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2341