TAZEGÜL, A. (2018). VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE YÖNELİK HATALI İŞLEMLERİN TESPİTİ, DÜZELTME VE MUHASEBE KAYITLARI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 345–360. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.235