KURNAZ, E., & AĞGÜL, S. (2018). TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 332–344. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.237