Yazıcı, A. M. (2023). Yapay zekâ kaygısının iş umuduna etkisinde kariyer kararlılığının düzenleyici rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), 1260–1274. https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2284