DOĞANER, A. (2022). Türkiye’de kadın istihdam oranı ile enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 1036–1047. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2102