YILDIZ, M., & AWADH, K. Q. A. (2022). Finansal içerme ile finansal istikrar arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Irak için bir uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 1145–1160. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2082