Çakıroğlu, D., & Altınöz, M. (2021). İş becerikliliğinin yenilikçi davranışa etkisinde lider desteğinin aracılık rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1467–1484. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1933