ÇİFTÇİ, G., KÜÇÜKALTAN, D., & MENTEŞ, S. A. (2017). TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME AÇISINDAN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), 42–57. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.98