Uğurlu Kara, A. ., & Beğenirbaş, M. . (2021). Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 9(3), 956–975. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i3.1850