Akben Selçuk, E., Köksal, E., & Altıok Yılmaz, A. (2016). ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), 48–62. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i1.132