ÇINAR, D. (2020). COVID-19 SÜRECİNDE PANİK ALIM VE MAĞAZA İÇİ İSTİFÇİLİĞİ: KITLIK PRENSİBİ TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 3867–3890. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1616