GÜN, M., & YERDELEN KAYGIN, C. (2020). AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 2649–2674. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1539