TOKMAK, M. (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1420