TATLI, M., & ÇAKMAK, A. F. (2019). KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2464–2488. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290