AKDAĞ, G., SABAN, M., UYGURTÜRK, H., & GENÇ, M. (2019). FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2669–2700. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1285