SAKİN, İbrahim, & TÜRK, Z. (2019). BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ VE DENETİM GELİRLERİ: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 200–220. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1239