ERTÜRK, E., & GÖKCE, Şükran. (2019). TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 165–182. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1237