EROL, Y., & İMRE, T. B. (2014). KOBİ’LERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 168–186. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i2.32