AĞIRBAŞ, İnci S., & YILDIZHAN, Y. Çakmak. (2019). PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1291–1310. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1158