SÜKLÜM, N., & HİÇYORULMAZ, E. (2019). BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE MUHASEBESİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1806–1824. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1152