KONAK, A., & KORAP, L. (2019). DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 403–422. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1074