YILMAZ, Özer. (2016). BANKACILIKTA İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İLİŞKİSEL KALİTE ALGISININ ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 4(2), 142–161. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i2.147