(1)
KAYA, Çiğdem; ATAMAN, G.; ELBAŞI, İbrahim H. ALGILANAN ÇEVRESEL BELİRSİZLİK VE İNOVASYONU BENİMSEME: TÜRKİYE BAĞLAMINI KEŞFETME. bmij 2019, 6, 770-789.