(1)
Altunkara, Özcan; Can, E. N. TFRS 16 Kiralamalar Standardı kapsamında işletmelerin varlık Ve Kaynak yapıları üzerinde Beklenen değişimin işletmelerin Finansal Durum tablolarına Ve Finansal oranlarına Etkisi: BİST Imalat sektöründe Bir Uygulama. bmij 2023, 11, 1423-1447.