(1)
İLARSLAN, K.; YILDIZ, M. Yenilenebilir Enerji yatırımlarının Finansal Belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı Bir Analiz: Asya-Pasifik Ve Latin Amerika ülkeleri. bmij 2022, 10, 1397-1415.