(1)
ELİBOL, F.; CANBEK, M. İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam Doyum düzeylerine Etkisinin Ve Bu Etkide işe adanmışlığın Aracı rolünün Belirlenmesi. bmij 2022, 10, 1187-1199.