(1)
Çakıroğlu, D.; Altınöz, M. İş becerikliliğinin yenilikçi davranışa Etkisinde Lider desteğinin aracılık Rolü. bmij 2021, 9, 1467-1484.