(1)
Can Yalçın, R.; Fayganoğlu, P.; Begenirbaş, M. Üniversite öğrencilerinin Teknoloji Ile imtihanı: Duygusal Zekâ Ve Nomofobi ilişkisi. bmij 2022, 10, 82-98.