(1)
Uğurlu Kara, A. .; Beğenirbaş, M. . Örgütsel Adaletin örgütsel sessizliğe Etkisinde yöneticiye Duyulan güvenin düzenleyici Rolü. bmij 2021, 9, 956-975.