(1)
Akben Selçuk, E.; Köksal, E.; Altıok Yılmaz, A. ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI. bmij 2016, 4, 48-62.