(1)
GÜÇLÜ, F.; ŞEKKELİ, F. E. TÜRKİYE’DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI. bmij 2020, 8, 4463-4486.