(1)
GÜN, M.; YERDELEN KAYGIN, C. AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. bmij 2020, 8, 2649-2674.