(1)
Güçlü, F.; Kılıç, M. SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ. bmij 2015, 2, 308-320.