(1)
ÖZBEY, S.; ÖZARI, Çiğdem. BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNİN KÂRLILIĞA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİNİN PANEL REGRESYON Ile İNCELENMESİ. bmij 2020, 8, 541-574.