(1)
AKDAĞ, G.; SABAN, M.; UYGURTÜRK, H.; GENÇ, M. FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. bmij 2019, 7, 2669-2700.