(1)
ERTÜRK, E.; GÖKCE, Şükran. TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. bmij 2019, 7, 165-182.