[1]
RAHMAN, M. ve AYDIN, E. 2018. BANGLADEŞ KAMU SEKTÖR ÖRGÜTLERINDE E-IKY UYGULAMALARININ POLITIK FAYDALARI, ENGELLERI VE RISKLERI: KURUMSAL BIR YAKLAŞIM. Business & Management Studies: An International Journal. 6, 3 (Kas. 2018), 619–633. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.386.