[1]
ERGÜLŞEN BAŞLAR, G. ve NARİN, A. 2018. ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI. Business & Management Studies: An International Journal. 6, 3 (Kas. 2018), 138–153. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.347.