[1]
KANBUR, E. ve CANBEK, M. 2018. ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETIN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞIN ARACILIK ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal. 6, 3 (Kas. 2018), 36–57. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.317.