[1]
TEKİN, E. 2018. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal. 6, 1 (Nis. 2018), 291–314. DOI:https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.225.